Obiective strategice

Updated: Feb 14, 2020

în "Program managerial" - conf.dr. Laura Monica GorghiuProgramul managerial va include obiective precise pentru a ne asigura că satisface ambițiile noastre. Sunt încrezătoare că membrii comunității universitare îşi vor asuma efortul pentru a transforma universitatea şi vor promova imaginea ei. Vom fi creativi și ambițioși în susținerea acestui program pe care îl putem desavârşi numai împreună !

 • Consolidarea culturii calităţii academice în universitate.

 • Promovarea unei politici instituţionale de stimulare a originalităţii şi creativităţii tuturor membrilor comunităţii academice.

 • Menținerea calificativului „Grad de încredere ridicat” la evaluarea instituțională ARACIS.

 • Consolidarea şi adaptarea ofertei educaţionale pe baza cererii pieţei muncii, prin anticiparea programelor de studii necesare în raport cu evoluțiile mediului economic, social și educațional.

 • Poziţionarea universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din România. Universitatea ”Valahia” trebuie percepută și recunoscută ca o universitate modernă și dinamică, comparabilă cu alte instituții respectate de învățământ superior, de orientare profesională similară. Vizăm atingerea unui nivel profesional și științific ridicat, care să reflecte responsabilitatea socială şi implicarea în proiecte concrete de cooperare cu instituții și organizații din România și din străinătate.

 • Internaționalizarea universității. Participarea activă a universității în activitățile asociațiilor academice și organizații/consorţii internaționale. Atragerea studenţilor străini şi creşterea numărului de programe de studiu în limbi de circulaţie internaţională.

 • Implicarea şi consultarea studenţilor în procesul de decizie la toate nivelurile ierarhice instituţionale.

 • Asigurarea unui proces transparent, bazat pe criterii de performanţă, de promovare a cadrelor didactice, cercetătorilor şi personalului didactic-auxiliar şi administrativ.

 • Continuarea demersurilor de construire şi dotare a campusurilor universitare din Târgovişte şi Alexandria.

 • Elaborarea unei strategii de marketing şi a instrumentelor care permit universității să comunice în mod eficient cu instituţii şi asociaţii de învăţământ superior şi de cercetare relevante. Promovarea antreprenoriatului şi a serviciilor educaţionale în domeniu.

Având în vedere provocările actuale şi viitoare în învăţământul superior românesc şi necesitatea dezvoltării universităţii pe principii de autonomie, morală și independență științifică, profitând de experienţa acumulată în mandatele anterioare în calitate de prorector, voi asigura îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor propuse în acest program, alături de o echipa de conducere performantă şi dedicată. Îmi doresc să devin un lider al unei echipe care cuprinde întreg personalul didactic şi de cercetare, în vederea formării unor elite profesionale prin performanţă şi determinare.


 • Mă voi implica în consolidarea libertăţii şi excelenței academice, elementul central fiind promovarea transparenţei şi dialogului în toate domeniile de activitate ale Universității.


Concurenţa pentru resurse financiare şi studenţi, o reală ameninţare în întreg sistemul de învăţământ, mă determină să depun toate eforturile pentru a asigura continuitatea existenţei universităţii în spaţiul educaţional românesc. Succesul depinde de efortul fiecăruia dintre noi, de asumarea acestor dorinţe şi sprijinul real al întregii comunităţi academice..

67 views0 comments

Puteți să primiți mesaje din partea mea

Mi-ar face plăcere să vă contactez, dacă doriți !
Putem să discutăm despre trecut, prezent și viitor.
Trebuie doar să precizați adresa de email.

Laura Monica Gorghiu

-pentru RECTOR -

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon

© 2020 - Laura Monica Gorghiu


lgorghiu@gmail.com

+40742329970